Czym jest Skala Barthel?

0
pomoc paliatywna

Ocena zapotrzebowania na opiekę. Właśnie to jest priorytetem, jeśli pod uwagę weźmiemy badania przy wykorzystaniu Skali Barthel. Ta mówi bowiem o stanie zdrowia pacjenta, przez co może kwalifikować go do konkretnej pomocy medycznej czy pielęgnacji według indywidualnych wskazań.

Co ciekawe, w przypadku Skali Barthel możemy mówić o jednych, takich samych normach dla potrzebujących w całej Europie, bowiem jest to skala międzynarodowa. Została stworzona zgodnie z normami i standardami Europejskimi i w taki sam sposób przebiega na jej podstawie ocena pacjenta.

Ocenę tę najczęściej wystawiają medycy i pielęgniarki środowiskowe, które na co dzień zajmują się chorym i najlepiej znają stan jego zdrowia. Odpowiednio wypełniony formularz umożliwi skierowanie pacjenta na przykład na leczenie długoterminowe. Nierzadko przecież seniorzy nie są w stanie samodzielnie wykonywać choćby podstawowych czynności, bardzo często są to również pacjenci leżący. Skala Barthel może przesądzić, czy choremu niezbędna jest pomoc paliatywna, czyli taka, która przebiega raczej na uśmierzaniu bólu i zapewnieniu jak największego komfortu u schyłku życia. Nie ma tu już mowy o leczeniu, bo pacjent najczęściej jest już w końcowej fazie choroby, a rokowania nie są w jego przypadku najlepsze.

W formularzu, na podstawie którego ocenia się zapotrzebowanie na opiekę, określa się w punktowej skali 10 podstawowych czynności, które pacjent powinien wykonywać samodzielnie. Chodzi tu między innymi o spożywanie posiłków, możliwość poruszania się, samodzielne ubieranie się oraz rozbieranie, dbanie o higienę osobistą czy możliwość kontroli czynności fizjologicznych.

W teście oceniającym według Skali Barthel pacjent może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Jeśli chory uzyska od 0 do 20 punktów, oznacza to, że zupełnie nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować i wymaga całodobowej, specjalistycznej opieki. Wynik od 20 do 80 punktów oznacza ograniczona samodzielność i konieczność pomocy, natomiast nie zawsze musi ona dotyczyć podstawowych czynności i całodobowej opieki. Warto przy tym zaznaczyć, że skierowanie na długoterminową, pełną opiekę otrzymuje chory, który uzyskał mniej niż 40 punktów. Ci, którzy uzyskają 80-100 punktów takowej nie wymagają i mogą prowadzić swoją codzienną aktywność w pełni samodzielnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *