Kiedy warto zgłosić się do windykatora?

0
windykowanie długów

Ponad 60% Polaków deklaruje, że nie ma żadnych oszczędności. Około 2,4 mln z nas ma za to długi, które nie są spłacane regularnie. Łatwo więc wyobrazić sobie, jak często wierzyciele mają problem z odzyskaniem należności.
Większość zobowiązań powstaje w wyniku niewystarczających środków w budżecie domowym. Zadłużenia powstają poprzez niespłacanie bieżących zobowiązań. To najczęściej nieopłacone rachunki za usługi telekomunikacyjne i inne media. Niestety, nie zawsze wezwania do zapłaty i ponaglenia dają pożądany skutek. Jak więc wierzyciel może odzyskać swoje środki? Jest kilka skutecznych sposobów na to, by zaległość w ogóle nie powstała bądź  dłużnik zaczął spłacać powstałe zobowiązanie.

Monitoring płatności

Monitoring płatności jest skutecznym środkiem do tego, by nadzorować dłużnika. To przede wszystkim uświadamianie dłużnika o zbliżającym się terminie zapłaty. Przypomnienie telefoniczne, wysłanie maila czy wiadomości SMS to często dobry sposób, by pokazać kontrahentowi nasze zaangażowanie w pilnowaniu własnej płynności finansowej.

Pomoc firmy windykacyjnej

Do firmy windykacyjnej wierzyciel może zgłosić się od razu, kiedy tylko zapłata należności nie nastąpiła w wyznaczonym terminie. Podjęcie takich kroków znacznie przyśpieszy cały proces windykowanie długów. Od tego czasu, to właśnie windykator będzie kontaktować się dłużnikiem i podejmie niezbędne kroki, by zlikwidować opóźnienie w regulowaniu płatności.

Jak działa firma windykacyjna?

Przede wszystkim, rzetelny windykator podejmie próby odzyskania należności w ramach windykacji polubownej. To dojście do porozumienia z dłużnikiem w celu ustalenia dogodnej formy spłaty zobowiązania. Windykator negocjuje, proponuje mediacje pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Możliwy jest kompromis, korzystny dla strony, która należność musi spłacić. Dłużnik zyskuje możliwość spłaty długu w ratach. Oszczędza również środki, które musiałby przeznaczyć na opłacenie kosztów sądowych czy egzekucję komorniczą.

Korzyści dla wierzyciela

Priorytetem jest odzyskanie wierzytelności a właśnie taki efekt przyniesie współpraca wierzyciela z firmą windykacyjną. Windykator zapewni mu profesjonalne prowadzenie sprawy oraz profesjonalny nadzór dłużnika. Dzięki temu można wykluczyć nieuczciwych kontrahentów i zająć się istotą prowadzonej działalności gospodarczej. Z całą pewnością, oddanie sprawy firmie windykacyjnej skutkować będzie oszczędnością czasu i nerwów.

Warto również podkreślić, że podjęcie współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną gwarantuje szybsze odzyskanie wierzytelności. Większość długów spłacanych jest właśnie na etapie kontaktów polubownych z windykatorem. Dłużnicy doskonale zdają sobie sprawę, iż skierowanie sprawy do sądu skutkować będzie egzekucją komorniczą. Nie będzie wtedy szans na negocjacje a cały proces będzie dla zadłużonego znacznie bardziej kosztowny. Jest to po prostu nieopłacalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *