Zatrudnienie cudzoziemców w sektorze MŚP

0
zatrudnienie cudzoziemców

1 Stycznia w życie weszły nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców przez przedsiębiorców prowadzących małe i średnie działalności biznesowe. Ponieważ nadal brakuje pracowników w wielu branżach, proces przyjmowania do pracy osób, które nie są obywatelami naszego kraju, został jeszcze bardziej ułatwiony. Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim tych spoza Unii Europejskiej.

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE

Cudzoziemiec, który jest obywatelem kraju spoza Unii Europejskiej, musi posiadać zezwolenie na pobyt w Polsce oraz zezwolenie na wykonywanie tutaj pracy zarobkowej. Możliwa jest również wersja uproszczona – to oświadczenie pracodawcy o chęci zatrudnienia takiej osoby. Oświadczenie tego rodzaju ważne jest dzisiaj przez 9 miesięcy, a nie jak było do tej pory przez 6 miesięcy. Kolejną nowością jest możliwość przedłużenia takiego zezwolenia o dodatkowe 30 dni. Wydawane jest obywatelom Białorusi, Armenii, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Nie da się ukryć, że to właśnie Ukraińcy korzystają z tej możliwości najczęściej.

Nowym typem jest zezwolenie na pracę sezonową. Takie dotyczy głównie zatrudnienia w sektorze rolniczym oraz turystyczny. Pracodawca zobowiązany jest w tym przypadku do zagwarantowania cudzoziemcowi takiego samego wynagrodzenia jak innym pracownikom. W przypadku zatrudnienia sezonowego istnieje jednak pewne ograniczenie. Pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca musi najpierw udowodnić, że na dane stanowisko nie znalazł pracownika z obywatelstwem polskim.

Zatrudnienie cudzoziemców w praktyce

Uproszczone procedury pozwalają podjąć pracę natychmiast. Wreszcie nie trzeba czekać na wydanie decyzji przez rozmaite urzędy, pracodawca ani pracownik nie musi też składać niezliczonej ilości wniosków. Wszystko odbywa się szybko i sprawnie.

Zatrudnienie cudzoziemców na nowych zasadach jest korzystne dla pracodawców, ponieważ daje im stabilność utrzymania kadry. Weźmy pod uwagę, że chociaż bezrobocie w naszym kraju maleje, to małe i średnie przedsiębiorstwa nadal mają problem z utrzymaniem zasobów kadrowych. To również duże zalety dla pracowników, bo mogą oni rozpocząć pracę od razu, bez finansowych strat.

Ważne zmiany nadchodzą również, jeśli pod uwagę weźmiemy odpowiedzialność biznesu. Powstają właśnie elektroniczne rejestry zatrudnienia cudzoziemców, dzięki którym niwelowane będzie ryzyko nadużyć. Chodzi tutaj głównie o pracodawców, którzy mają gwarantować cudzoziemcom dobre warunki pracy na podstawie legalnych umów. Takie rejestry będą też wsparciem dla monitorowania liczby pracujących w naszym kraju Ukraińców i innych obywateli spoza UE. Dzięki nim możliwe będzie planowanie i wdrożenie optymalnej polityki zatrudnienia cudzoziemców oraz natychmiastowe reagowanie na biznesowe potrzeby, zwracając uwagę także na polskich pracodawców.

Ukraińcy w Polsce

W małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach pracuje dzisiaj ponad 2 miliony Ukraińców. Widać wyraźnie, że to właśnie ta grupa cudzoziemców przyjeżdża do Polski w celach zarobkowych. Ciekawostką jest to, że polskie przedsiębiorstwa widzą w zatrudnianiu pracowników zza wschodniej granicy same zalety. Już co piąta mała i średnia firma wdraża specjalny plan zatrudniania Ukraińców. W przypadku dużych przedsiębiorstw średnia ta wynosi już ponad 42%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *