Odpowiedzialność notariusza

0
notariusz praga południe

notariusz praga południe

Efektem pracy notariusza jest sporządzenie dokumentów urzędowych, które mają moc prawną. Nic więc dziwnego, że ponosi on ogromną odpowiedzialność i to z zakresu kodeksu cywilnego, jak i karnego.

Notariusz ma obowiązek sporządzać dokumenty zgodnie z polskim prawem. Musi tłumaczyć, wyprowadzać z błędu, nie może dopuścić do naruszających prawo zapisów. Nie może też działać na szkodę którejś ze stron. Nie może przekraczać swoich uprawnień czy nie dopełniać swoich obowiązków. Za nienależyte wykonywanie swojej prac i wyrządzenie szkody na rzecz klienta czy drugiej strony, może pójść do więzienia nawet na 3 lata.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, jego praca ma być rzetelna. Notariusz ma obowiązek zachowania należytej staranności podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Bez względu na to, w której kancelarii i w jakim obszarze Polski notariusz prowadzi swoją kancelarię, jego praca zawsze wygląda tak samo i otrzymuje za nią takie samo wynagrodzenie.

Zabezpieczenie odpowiedzialności notariusza

Jak przed błędami może się chronić notariusz? Praga Południe, Mokotów czy Żoliborz, bez względu na to, gdzie notariusz prowadzi swoją działalność, w każdym przypadku może się ubezpieczyć. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczenie pracy notariusza może dotyczyć tylko spraw w zakresie kodeksu cywilnego, kiedy działał na szkodę klienta, a ten poniósł straty finansowe oraz kiedy występuje zjawisko tzw. utraconych korzyści poprzez sporządzenie niekorzystnego aktu notarialnego.

Inne sankcje

Notariusz za błędne prowadzenie spraw, celowo niekorzystne dokumenty, akty niezgodne z przepisami polskiego prawa czy niedopełnienie swoich obowiązków, może również utracić swoje uprawnienia i stracić prawo do wykonywania swojego zawodu.

Warto podkreślić, że w Polsce nadal bardzo trudno jest udowodnić winę notariusza, a postępowania sądowe z jego udziałem w roli oskarżonego wciąż pojawiają się na wokandzie niezwykle rzadko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *